آکادمی مالی دکتر صمصامی

آموزش تخصصی بازار های مالی

مرجع کامل فیلتر نویسی در بورس (چاپ دوم 1400) - محمدمهدی صمصامی

امروزه انتخاب سهام مناسب با توجه به تعداد زیاد شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس و فرابورس ایران کار دشواری است. به طوری که نیاز به صرف ساعت ها مطالعه و جستجو در سایت ها و کانال های اجتماعی دارد و ممکن است شرکت هایی انتخاب شوند که برای سرمایه گذاری مناسب نیستند. از طرفی شناسایی زودهنگام سهام شرکت هایی با پتانسیل بالا به عنوان یکی از مزیت های یک فعال بازار سرمایه در نظر گرفته می شود. خوشبختانه واحد انفورماتیک سازمان بورس امکاناتی در سایت tsetmc.com فراهم نموده است که می توان با استفاده از برنامه نویسی، فیلترهایی طراحی کرد که در انتخاب سهام و کاهش زمان جستجو کمک قابل توجهی می کنند. خوانندگان این کتاب می توانند بدون داشتن هیچ پیش نیازی فیلتر شخصی خودشان را طراحی و سهام ارزنده را شناسایی کنند.

 

 

سرفصل های کتاب:

فصل 1: اصول فیلترنویسی
سایت tsetmc.com
دیده‌بان بازار
بخش تنظیم‌ها
محیط فیلتر نویسی
اصول فیلتر نویسی
فیلدهای ساده
عملگرهای موجود
عملگرهای حسابی
عملگر‌های مقایسه
عملگرهای منطقی
سابقه قیمت‌ها
اطلاعات حقیقی و حقوقی
آمارهای کلیدی
فصل 2: فیلترنویسی و شمع ژاپنی
اجزاء تشکیل دهند شمع ژاپنی
الگوهای شمع ژاپنی
الگوی تک شمعی
الگوی روزهای بلند
فیلتر الگوی روزهای بلند
الگوی روزهای کوتاه
فیلتر الگوی روزهای کوتاه
الگوی شمع مارابوزو
فیلتر الگوی شمع مارابوزو
الگوی شمع دوجی
فیلتر الگوی شمع دوجی
الگوی چکش
فیلتر الگوی چکش
الگوی چکش برعکس
فیلتر الگوی چکش برعکس
الگوی مرد دار آویخته
الگوی ستاره دنباله‌دار (شوتینگ استار)
الگوی دو شمعی
الگوی پوشای صعودی
فیلتر الگوی پوشای صعودی
الگوی پوشای نزولی
فیلتر الگوی پوشای نزولی
الگوی ابر سیاه
فیلتر الگوی ابر سیاه
الگوی نفوذی
فیلتر الگوی نفوذی
الگوی انبرک بالایی
فیلتر الگوی انبرک بالایی
الگوی انبرک پایینی
فیلتر الگوی انبرک پایینی
الگوی هارامی صعودی
فیلتر الگوی هارامی صعودی
الگوی هارامی نزولی
فیلتر الگوی هارامی نزولی
الگوی هارامی صلیبی نزولی
فیلتر الگوی هارامی صلیبی نزولی
الگوی سه شمعی
الگوی ستاره صبحگاهی
فیلتر الگوی ستاره صبحگاهی
الگوی ستاره صبحگاهی دوجی
فیلتر الگوی ستاره صبحگاهی دوجی
الگوی ستاره عصرگاهی
فیلتر الگوی ستاره عصرگاهی
الگوی ستاره عصرگاهی دوجی
فیلتر الگوی ستاره عصرگاهی دوجی
فیلتر الگو سه سرباز سفیدپوش
الگوی سه کلاغ‌سیاه
فیلتر الگوی سه کلاغ‌سیاه
فصل 3: مثال‌های کاربردی
مثال 1: فیلتر حجم‌های مشکوک
فیلتر حجم مشکوک 1:
فیلتر حجم مشکوک 2:
مثال 2: فیلتر الگوهای صعودی
فیلتر حجم مشکوک و الگوی شمع روزهای بلند صعودی
فیلتر حجم مشکوک و الگوی پوشای صعودی
فیلتر حجم مشکوک و الگوی ستاره صبحگاهی
مثال 3: فیلتر ورود پول هوشمند
فیلتر ورود پول هوشمند:
فیلتر ورود پول هوشمند و کد به کد حقوقی به حقیقی:
فیلتر الگوی ساعت مثبت
قالب کد نویسی:
فیلتر کمترین قیمت در 14 روز