آکادمی مالی دکتر صمصامی

آموزش تخصصی بازار های مالی

دلار سقوط کرد

news1

با کاهش قیمت نفت و به علت مذاکرات اخیر اوکراین، یورو ،پوند و دلار نیز سقوط کردند.به گزارش رویترز _ پس از کاهش قیمت نفت و  نشانه هایی از رشد اقتصادی ناشی از کووید در چین ،آنهم در بحبوحه مذاکرات جاری برای توقف درگیری روسیه و اوکراین، ارزش دلار آمریکا در برابر یورو و سایر ارزهای اصلی کاهش یافت.

 با مذاکرات ادامه آتش‌بس اوکراین ، قیمت نفت برنت تا 8 درصد کاهشی بود.از آنجایی که اقتصاد اروپا و ارز واحد، به جنگ و به ویژه نسبت به قیمت نفت حساس هستند،میتوان پیش بینی کرد که پس از نشست سیاست فدرال رزرو، برای دلار دشوار خواهد بود که هر گونه افزایش معنی داری داشته باشد.از طرفی تحلیلگران فارکس مدعی هستند که این موضوع (کاهش قیمت نفت) منعکس کننده این امید است که مذاکرات  روسیه و اوکراین میتواند به یک راه حل قریب الوقوع و صلح آمیز منجر شود.