آکادمی مالی دکتر صمصامی

آموزش تخصصی بازار های مالی

اطلاعیه مهم فدرال رزرو

news1

سخنرانی امروز جروم پاول، رئیس فدرال رزرو؛راس ساعت 12:00 به وقت تهران،مهم ترین خبر امروز است.با توجه به صحبت در مورد چشم انداز اقتصادی در کنفرانس سیاست اقتصادی سالانه انجمن ملی اقتصاد کسب و کار، در واشنگتن دی سی؛نوسانات زیادی در طول سخنرانی های او مشاهده خواهد شد،چرا که معامله گران سعی بر یافتن سرنخ هایی از نرخ بهره هستند.

جروم پاول به عنوان رئیس بانک مرکزی که نرخ های بهره کوتاه مدت را کنترل می کند، بیش از هر شخص دیگری بر ارزش پولی کشور تأثیر دارد. معامله گران تعهدات عمومی او را به دقت بررسی می کنند، زیرا آنها اغلب برای ارائه پیشبرد   سیاست های مالی آینده استفاده خواهند شد. تحلیلگران زیادی احتمال افزایش نرخ بهره را پیش بینی میکنند اما باید در نظر داشت که این موضوع قطعی نیست.

https://www.forexfactory.com