آکادمی مالی دکتر صمصامی

آموزش تخصصی بازار های مالی

خرید سنگین یک نهنگ؛

z

یک نهنگ بیت کوین که بیش از هشت سال سکوت کرده است، ناگهان با جابجایی بیش از 30 میلیون دلار بیت کوین موجی راه اندازی کرد.طبق تحقیق Blockchair.com، این آدرس برای اولین بار 1000 بیت کوین در 20 نوامبر 2013 خریدکرد، زمانی که این مقدار بیت کوین به ارزش 567 دلار بود.

بیت کوین تا روز جمعه در کیف پول این نهنگ غیرفعال باقی مانده بود تا زمانی که به عنوان بخشی از یک بلوک بزرگتر، منتقل شد. این بلوک نزدیک به 2100 بیت کوین را به دو آدرس دیگر ارسال کرد. یک آدرس 2000 بیت کوین و دیگری بیش از 99.99 بیت کوین دریافت کرده است.زمان این جابجایی ارزش 1000 بیت کوین 30090000 دلار بود که بیش از 53 برابر قیمت  سال 2013 (زمانی که بیت کوین حدود 567 دلار بود)است. 
منبع: dailyhodl