آکادمی مالی دکتر صمصامی

آموزش تخصصی بازار های مالی

دوره استراتژی های اسکلپینگ

scalping
قیمت: 55,000,000 ریال

 این دوره آموزشی شامل پانزده استراتژی معاملاتی (10 استراتژی اسکلپینگ و 5 استراتژی نقطه زنی) ویژه بازارهای فارکس و ارزهای دیجیتال است. 

 


لازم به ذکر است که ویدئوها در پنل کاربری دانشجویان بارگذاری می شود و بعد از بارگذاری در هر زمان قابل دسترس دانشجویان خواهد بود.

بعد از اتمام دوره دانشجویان به مدت یک ماه در کانال VIP عضو می شوند.

 


فایلعنوانتاریخ ثبت
سرفصل 1401/04/16
جلسه اول 1401/04/26
جلسه دوم 1401/04/31
جلسه سوم 1401/05/07
جلسه چهارم 1401/05/11
جلسه پنجم 1401/05/19
جلسه ششم 1401/05/30
جلسه هفتم 1401/06/08
جلسه هشتم 1401/06/18
جلسه نهم 1401/06/28
جلسه دهم 1401/06/29
جلسه یازدهم (نقطه زنی) 1401/08/06
جلسه دوازدهم (نقطه زنی) 1401/09/07
جلسه سیزدهم (نقطه زنی) 1401/10/28
جلسه چهاردهم (نقطه زنی) 1401/11/11